Badanie wizualne lin stalowych UTL

Zaplatanie, skracanie i naprawa lin stalowych

Kontrola jakości i zarządzanie systemami kontroli jakości

Szkolenia personelu badań nieniszczących w metodzie VT i MT

Audyty i wdrożenia ISO 9001, PN-EN 1090

Tel.  601-141-470

j.bugajski@ndtkomplex.pl