Badania przemysłowe
  • wykonujemy badania NDT w zakładach produkcyjnych przemysłu stalowego
  • współpracujemy z hutami, walcowniami, zakładami konstrukcji stalowych
  • wykonujemy badania i ekspertyzy dla firm budowlanych i montażowych
  • współpracujemy z zakładami przemysłu zbrojeniowego