Komplex oferta

Oferta

Czym się zajmujemy?

Nasza firma zajmuje się:

  • badaniami wizualnymi VT lin stalowych UTL wg normy 12927:2019-07
  • zaplataniem, skracaniem i naprawą lin stalowych UTL pod dozorem TDT
  • badaniami NDT metodami : VT, MT, MTR – badanie magnetyczne lin, PT i UT, pomiarami grubości
  • wykonujemy ekspertyzy techniczne konstrukcji stalowych i lin
  • przygotowujemy programy i urządzenia do badań specjalnych TDT, wykonujemy je współpracując z upoważnionymi przez TDT laboratoriami
  • szkolimy zaplataczy lin stalowych oraz personel badań nieniszczących w metodzie VT i MT
  • świadczymy usługi kontroli jakości dla zakładów przemysłu ciężkiego (huty, walcownie, zks-y)
  • wdrażamy systemy jakości i zarządzania jakością
  • audytujemy i zarządzamy jakością wg ISO 9001, PN-EN 1090

Oferta

Czemu klienci nam ufają?

34

Lata na rynku

Tysiące

Wykonanych badań i ekspertyz

Setki

Wykonanych zaplotów
i skracań

Tysiące

Zadowolonych klientów