Koleje linowe i wyciągi narciarskie
  • wykonujemy badania wizualne lin nośno-napędowych, holujących i napinających Urządzeń Transportu Linowego (koleje linowe, wyciągi narciarskie, wyciągi dla narciarzy wodnych) wg normy PN-EN 12927:2019-07 dla potrzeb corocznych odbiorów Transportowego Dozoru Technicznego
  • wykonujemy badania magnetyczne lin stalowych zgodnie z zaleceniami TDT i wymaganiami normy PN-EN 12927:2019-07
  • przygotowujemy programy badań specjalnych TDT, wykonujemy badania specjalne współpracując z upoważnionymi przez TDT laboratoriami
  • wymieniamy liny stalowe
  • zaplatamy, skracamy i naprawiamy liny stalowe zgodnie z zaleceniami TDT
  • wykonujemy oceny zgodności pod nadzorem TDT Jednostka Notyfikowana
  • wystawiamy deklaracje zgodności dla podsystemu lina stalowa z zaplotem

Zapraszamy do współpracy, z naszych usług korzystają od ponad 30 lat stacje narciarskie na terenie całego kraju od Sudetów po Bieszczady, od Zakopanego po Sopot oraz ośrodki narciarskie na Łotwie.