Laboratorium NDT Komplex

specjalizuje się w:

  • badaniach wizualnych i magnetycznych lin stalowych
  • badaniach kolei linowych i wyciągów narciarskich
  • pomiarach grubości i ocenach stanu technicznego konstrukcji stalowych
  • wszelkich rodzajach badań NDT: wizualnych, ultradźwiękowych, magnetycznych i penetracyjnych
  • badaniach rurociągów, wież kopalnianych i zbrojenia szybowego
  • ekspertyzach lin nośnych dachów, mostów i kładek
  • ekspertyzach kominów stalowych i ich lin odciągowych​
  • badaniach wytrzymałościowych i analizach materiałowych
  • badaniach i ocenach stanu technicznego mostów, estakad itp.

Ponadto możemy wykonać wiele innych badań i ekspertyz, gdyż współpracujemy z wieloma
laboratoriami i specjalistami z różnych branż.